Viešoji įstaiga Skudutiškio akademija įsteigta 1995 m. rugsėjo 21 d., įregistruota LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. Įstaigos veikla – suaugusiųjų mokymas ir nepilnamečių papildomasis ugdymas, socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu. 

 Misija - žadinti norą siekti žinių ir imtis iniciatyvos.

 

Viešoji įstaiga Skudutiškio akademija įsteigta 1995 m. rugsėjo 21 d., įregistruota LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. Įstaigos veikla – suaugusiųjų mokymas ir nepilnamečių papildomasis ugdymas, socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu. 

Tikslai:
mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus suaugusiųjų švietimo galimybių plėtra;
šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymas;
palaikymo ir pagalbos šeimai priemonių organizavimas.

Veiklos kryptys:
socioedukacinių projektų įgyvendinimas;
verslumo ugdymas, skatinimas, konsultavimas;
socialinio verslo organizavimas;
sveikatos mokymai;
vaikų dienos centrų veikla;
stovyklų šeimoms organizavimas;
ES struktūrinių fondų remiamų socialinių ir švietimo projektų administravimas ir projektų vykdytojų konsultavimas;
tarptautinių ryšių su užsienio organizacijomis plėtojimas.