Kas mes?

VšĮ Skudutiškio akademija įsteigta 1995 m. rugsėjo 21 d., yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

VšĮ Skudutiškio akademija Utenos atstovybė įregistruota 2011m. balandžio 21 d.

Mūsų pasirinktos vertybės

 • atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo šeima, aplinka, bendruomene, savo šalimi;
 • atjauta ir pagarba kiekvienam, nepriklausomai nuo socialinės padėties, sveikatos būklės, lyties, tautybės, moralinių įsitikinimų;
 • kūrybingumas įgyvendinant idėjas, skatinant kurti kitus, ieškant problemų sprendimų;
 • kokybė ir profesionalumas – jais remiasi visa mūsų veikla.

Veiklos kryptys:

 • vykdomos neformalaus suaugusiųjų švietimo programos;
 • įgyvendinami socialiniai ir edukaciniai projektai;
 • vykdomos šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymo programos;
 • organizuojama vaikų dienos centrų veikla Molėtų ir Utenos rajonuose;
 • organizuojamos vasaros bei trumpalaikės stovyklos šeimoms;
 • administruojami ES struktūrinių fondų remiami socialiniai ir švietimo projektai ir konsultuojami projektų vykdytojai;
 • plėtojami tarptautiniai ryšiai ir vykdomi bendri projektai su užsienio organizacijomis;
 • telkiamos lėšos ir vykdoma sodybos, esančios Skudutiškio kaime, Molėtų rajone, rekonstrukcija ir veiklų plėtra.