Metraštis

1995 m. rugsėjo 21 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruota Moters mokykla.

Vilniaus m. Justiniškių seniūnijoje organizuojami užsiėmimai vaikams ir suaugusiems (kulinarija, grožio pamokos, užsienio kalbos, psichologinio augimo grupė, floristika). Veikia vaikų dizaino teatras.

1997 m. LR Švietimo ir mokslo ministerija suteikė licenciją profesiniam suaugusiųjų mokymui pagal kirpėjo programas ir teisę išduoti valstybės patvirtintus kvalifikacijos pažymėjimus.

1997 m. pradėtas organizuoti vaikų vasaros poilsis.

2001-2007 m. – veikė vaikų dienos centras ,,Tiltas“ (Vilniuje),

2004 m. pradėjo veiklą Skudutiškio VDC,

2007 m. įsteigti Leliūnų ir Dubingių vaikų dienos centrai.

2013 m. pradėjo veiklą Suginčių VDC   

2004 – 2008 m. buvome vadovaujančiuoju Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projekto “Kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai” partneriu. Su partneriais iš Slovakijos, Italijos, Prancūzijos sukūrėme šeimos kompetencijų įvertinimo / įsivertinimo metodiką.       

2008 m.    kartu su teminio tinklo „Šeima ir darbas – suderinami“ partneriais parengėme „Darbo ir šeimos derinimo modelio metmenis“. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rekomendavo kitų šios priemonės projektų vykdytojams remtis šiuo dokumentu.    

2009 m. pradėti Skudutiškio sodybos rekonstrukcijos darbai.

2013 m. vykdant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos finansuojamą paprojektį „VšĮ Skudutiškio akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiklų plėtra“ numatytos pagrindinės organizacijos veiklos kryptys.    

2013-2014 m. įvykdytas projektas „Universalusis daugiafunkcis centras – nevyriausybinio ir valdžios sektorių praktinio bendradarbiavimo laboratorija (Šeimos gerovės laboratorija)“.

2014 m. pradėtas projektas „Kaimo vaikų gerovės didinimas steigiant skėtinį vaikų dienos centrą „Tiltas“ (TILTAS) “, skirtas Skudutiškio sodybos įveiklinimui.