Skudutiškio sodyba

SodybaŽibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli,
prieš amžius uždegtas senajam židiny,
pro piktą negandą, pro neviltį tu vėlei
mane naujų dienų rytojun vadini.

Tavęs neužpūtė Sibiro taigų vėjai,
tavęs nei vėtros šimtametės neužpūs,
Praėjo metai pro tave - tu vis čia švieti,
praėjo naktys pro tave - tu vis esi
....

Praėjo metai, ir naujų dienų rytojun
Šiandieną vėlei iš nakties šauki tu mus:
Į vieną židinį, sūnai ir dukterys artojų,
į vienus meilės ir darbymečio namus!                

                         Bernardas Brazdžionis

Skudutiškio sodyba pastatyta 1922 m. jos savininkai- pasiturintys valstiečiai Konstancija ir Vaclovas Žalaliai dalį namo paskyrė švietimui. Kunigo Julijono Svirskio iniciatyva 1922 m. šioje sodyboje įkurta pirmoji Skudutiškio pradinė mokykla. 1936 metais Vaclovas Žalalis savo lėšomis pastatė namo priestatą, skirtą dviems mokyklos klasėms. Tuo laikotarpiu tai buvo gana didelė kaimo mokykla – 3 erdvios klasės ir mokytojų kambarys.

1951 m. mokykla išaugo į septynmetę, o 1961 m. – į aštuonmetę. 1990 m. tapo pagrindine mokykla.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. Sodyba buvo grąžinta Žalaliams. Nuo 2003 m. Sodybos atkūrimu ir pritaikymu edukaciniams bei socialiniams bendruomenės poreikiams rūpinasi Bronislovo Žalalio dukros Nijolės Butkevičienės (Žalalytės) šeima.

Sodybos vizija – tai socialinės ir psichikos sveikatos ugdymo ir stiprinimo centras, besivadovaujantis demokratiniais principais ir krikščioniškomis vertybėmis, teikiantis kokybiškas ir efektyvias edukacines paslaugas šeimai, stiprinantis šeimos dvasinį ir emocinį atsparumą.