Mokymai

Išmanymo apie psichosocialinę sveikatą gerinimas

Tėvystės įgūdžių ugdymas

Specialistų, dirbančių su šeima ir vaikais, kvalifikacijos kėlimas

Mokymai ir konsultacijos bendruomenių organizacijoms veiklų plėtros klausimais