Projektai

Erasmus+

Erasmus+
Key Tutor - A tool and education guidance to enhance key competences

Plačiau

Tiltas
Kaimo vaikų gerovės didinimas steigiant skėtinį vaikų dienos centrą "Tiltas".

Plačiau

Mokymai (2)

Šeimos gerovės laboratorija
Universalusis daugiafunkcis centras – NVO ir valstybinio sektoriaus praktinio bendradarbiavimo laboratorija (Šeimos gerovės laboratorija).

Plačiau

VšĮ Skudutiškio akademijos veiklų plėtra
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Pasikeitimas patirtimi vystant kaimo šeimų socialinę-ekonominę atsakomybę Europoje (FAMILY-SER)
Mokymosi visą gyvenimą programa / Grundtvig mokymosi partnerystės.

I am not scared (Aš nebijau)
Mokymosi visą gyvenimą programa / Skersinė programa

Praktinis pasikeitimas patirtimi apie tutorystę Europoje
Mokymosi visą gyvenimą programa / Leonardo da Vinči

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant popamokines vaikų priežiūros paslaugas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa/Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

Kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo plėtrai
Europos bendrijų iniciatyva EQUAL

Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse

  • Būkime stiprūs
  • Mūsų tiltas
  • Dubingių spindulėliai

Vasaros stovyklos

Nacionalinė vaikų dienos centrų programa