Nordplus “Skatinti keisti mąstymą siekiant sėkmingai vystyti socialinį verslą”

nordplus_adult_rgb_en

PROJEKTAS “Skatinti keisti mąstymą siekiant sėkmingai vystyti socialinį verslą”  

NPAD-2017/10203

 

Projekto įgyvendinime dalyvauja  3 partneriai iš skirtingų ES šalių.

Projektą koordinuojanti institucija – Latvijos NVO „Socialinių inovacijų centras“,

o partneriai – VšĮ „Skudutiškio akademija“ (Lietuva) ir SE- Šiaurės socialinių inovacijų asociacija, SE-NordicASI ( Švedija).

Projekto tikslas – pažvelgti į šalies–partnerės  turimus  gebėjimus socialiniam verslui vystyti ir sukurti inovatyvų mokymo modulį, kuris paskatintų  socialiai remtinų asmenų gebėjimų vystymą ir skatintų jų iniciatyvumą, dalyvavimą visuomenės ekonominiuose procesuose Baltijos jūros  regione.

Projekto uždaviniai:

  1. Atlikti situacijos apžvalgą, kuri padės nustatyti esamą situaciją, pagrindines socialines vertybes, socialinio verslo kūrimo motyvus  ir kompetencijas Latvijoje, Lietuvoje ir Švedijoje.
  2. Grafiškai įvardinti pagrindines socialinių verslininkų kompetencijas.
  3. Pasiūlyti ir paruošti pagrindinių kompetencijų ugdymo modulį.

Projekto tikslams įgyvendinti skirti dveji metai.

Siūlomoje platformoje galima išskirti  tris kryptis:

  1. suinteresuotųjų šalių tinklas http://www.socialenterprisebsr.net/social-enterprises-support-organisations-database/atnaujintas su naujomis suinteresuotųjų šalių organizacijomis iš Lietuvos ir Švedijos. Organizacijos gali prisijungti prie paramos tinklo užpildydamos internetinę paraišką http://www.socialenterprisebsr.net/list-your-support-organisation-on-our-website/ Jūsų organizacijos taip pat gali prisijungti!
  2. atitinkami renginiai http://www.socialenterprisebsr.net/events/ ir mokymo medžiagos http://www.socialenterprisebsr.net/library/educational-materials/ Jei žinote įdomų artėjantį renginį apie socialinį verslumą, nedvejodami pridėkite jį prie mūsų kalendoriaus:   http://www.socialenterprisebsr.net/contribute-to-our-events-calendar/.
  3. naujos socialinės įmonės http://www.socialenterprisebsr.net/database/ iš Lietuvos ir Švedijos. Organizacijos gali prisijungti prie tinklo užpildydamos internetinę paraišką čia  http://www.socialenterprisebsr.net/list-your-company/

Socialinis verslas yra socialinės ekonomikos dalis ir nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad pirminis jo tikslas yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų sprendimas, o ne maksimalaus pelno siekimas. Todėl didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausiai naudojama socialinių tikslų įgyvendinimui. Šio projekto šalys-partnerės  įgyvendinant projekto tikslus siekia  prisidėti prie sanglaudos didinimo ir socialinės nelygybės mažinimo.

Išsamensė informacija – socialinio verslo tinklo sukurtoje platformoje www.socialenterprisebsr.net.


Socialiniai verslininkai – pokyčių meistrai,

norintys padaryti pasaulį geresne vieta mums visiems gyventi

 

Šiandien „madinga“ būti socialiniu verslininku, o jų veikla tampa vis svarbesnė nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Kas skatina socialinę verslininkystę? Ar tai noras padaryti pasaulį geresne vieta? Ar tai verslo galimybė, kuri taip pat sukurtų vertę visuomenei? Ar tai motyvacija tobulinti savo gyvenimo sąlygas?

Visame pasaulyje matome socialinių verslininkų pavyzdžius, kuriančius novatoriškus sprendimus, susijusius su sunkiausiais socialiniais iššūkiais, su kuriais susiduriame mes ir viso pasaulio gyventojai. Kai kurie rado sprendimus, kaip pagerinti vaikų higienos būklę padarius muilą laisvai prieinamu, kai kurie tobulina emocinį intelektą ir kovoja su patyčiomis, o kai kurie teikia namų priežiūros ir slaugos paslaugas net ir labiausiai išsivysčiusiose šalyse. Kasdien matome naujus socialinio verslo pavyzdžius.

Socialinis verslas tampa svarbia integruotos darbo rinkos dalimi, tarsi tiltu, kuriuo siekiama įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ socialinius tikslus.

Taigi vis svarbiau tampa sukurti palankią aplinką atsirandančioms ir esamoms socialinio verslo idėjoms ir įmonėms.

Nordplus programos projekto tikslas – nustatyti socialinio verslumo mąstymą nusakančius elementus: pavyzdžiui, reikalingų įgūdžių ir kompetencijų rikinius, vertybes, motyvus, būtinus socialiniams verslininkams bei gebėjimus skleisti turimas ar įgytas žinias.

Tyrime „Socialinio verslumo mąstysena“, kurį Nordplus programos projekte atlieka partneriai iš Latvijos, Lietuvos ir Švedijos, bus apžvelgtos kompetencijos, kurias turėtų turėti socialiniai verslininkai, kad jų verslas taptų tvariu ir kuriančiu teigiamą socialinį poveikį.

 

Nordplus programos projekto partneriai:

Socialinių inovacijų centras, Latvija

Šiaurės šalių socialinės inovacijų asociacija, Švedija

Skudutiškio akademija, Lietuva