Erasmus+ „Positive Paternal Engagement“

POZITYVIOS TĖVYSTĖS SKATINIMAS PER ŽAIDYBINIMĄ 

(Projekto Nr. 2018-1-FR01-KA204-047919)

 

PROJEKTO TIKSLAI:

 1. Drauge su partneriais iš kitų šalių apibrėžti geros tėvystės sąvokas bei teorijas (pvz. besmurtė komunikacija šeimoje, atsidavimas, geranoriškumas, tarpusavio pagarba tarp šeimos narių ir kt.), kurios bus taikomos rengiant „pabėgimo kambario” principu paremtą žaidimą.
 2. Sukaupti patirties ir žinių apie tėvo vaidmenis šeimoje, bei pasidalinti jomis Europos lygmeniu, pasitelkiant specialistų bei projekto vykdytojų kompetenciją
 3. Sukurti inovatyvų „pabėgimo kambario“ principu paremtą žaidimą tėvams, kuris atlieptų jų poreikį geriau suprasti savo vaidmenį šeimoje, bei įgalintų žaidimo būdu mokytis pozityvios tėvystės principų. Šis žaidimas skatintų neformaliajam mokymuisi naudoti kitoniškus sprendimus.
 4. Stiprinti bei ugdyti specialistų bei projekto vykdytojų tarpkultūrinius, kalbinius bei socialinių inovacijų įgūdžius.
 5. Kiekvienoje iš šalių partnerių sukurti bei išbandyti tėvams skirtą „pabėgimo žaidimą“.
 6. Sukurti viešai prieinamą ilgalaikę internetinę platformą, skirtą dviems tikslinėms grupėms: specialistams/projekto vykdytojams bei kaimo vietovėse gyvenantiems jaunesnių nei 16 metų vaikų tėvams. Ji padės projekto dalyviams palaikyti ryšį bei skleisti žinią apie PPE projektą bei toliau bendradarbiauti kitose veiklose šioje srityje.
 7. Dalintis drauge sukurtais įrankiais bei darbo metodais (paruoštu žaidimo rinkiniu su instrukcijomis, kurį sudarytų „pabėgimo žaidimo“ užduotys, paaiškinimai bei naudotos priemonės, ir kuris būtų pateiktas šalių partnerių bei anglų kalbomis).

Projektas vykdomas su ES šalių partneriais:

 1. Regional Federation Familles Rurales in Pays de la Loire – Prancūzija, Vadovaujantis projekto partneris
 2. BrainLog – Norvegija
 3. DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Inserción – Ispanija
 4. Instruction & Formation – Airija

Projekto trukmė 2 metai.

 

Projekto komanda