Vaikų dienos centras „Tiltas“

tilto-logo

Apie mus

Vaikų dienos centro (toliau – VDC) „Tiltas“ istorija – ilga ir marga. VDC lankytojai išaugo į savanorius, atėjo kita karta, keitėsi patalpos, tik vienas dalykas nesikeitė – rūpestis šalia esančiais – tais, kuriems reikia pagalbos, patarimo ar tiesiog bendraminčių draugijos.

1997 m. VšĮ Skudutiškio akademija pradėjo organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas, darbuotojų mokymus, vykdyti tėvų švietimo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programas. 2001 m. pradėti įgyvendinti vaikų dienos centrų projektai. Iki 2006 VDC veikė Vilniuje.

2006-2008 m. VDC veikė senosios Skudutiškio mokyklos patalpose.

2008-2013 m., šioms patalpoms nebeatitikus reikalavimų, VDC veiklas perkėlė į Skudutiškio pagrindinę mokyklą. 2013 m. Skudutiškio mokykla dėl sumažėjusių mokinių skaičiaus sujungta su Suginčių tuomet dar vidurine mokykla.

2013-2016 m. VDC „Tiltas“ persikėlė į Suginčių vidurinės mokyklos patalpas.

2016 m. VDC „Tiltas“ sugrįžo į savo pirmąsias, neatpažįstamai pasikeitusias patalpas Skudutiškyje. Įgyvendinus 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektą ,,Kaimo vaikų gerovės didinimas steigiant skėtinį vaikų dienos centrą „Tiltas“ (TILTAS)” buvo  sukurta jauki ir saugi, higienos reikalavimus atitinkanti aplinka VDC „Tiltas“ veiklai. Dabar vaikai turi erdvias, šviesias, jiems pritaikytas patalpas, saugų kiemą su žaidimų ir poilsio zonomis.

Kiekvienais metais VDC projektų finansavimui teikiame paraiškas ir ganame paramą laimėję LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursus, organizuotus pagal vykdomas vaikų dienos centrų programas. Mūsų tikslas – rūpintis Suginčių seniūnijos bendruomenių vaikų gerove, ginant jų teises ir teikiant dienos socialinės priežiūros bei socioedukacines paslaugas šeimoms.

2020-2021 metų laikotarpiu vaikų dienos centrą iš dalies finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (programa Paslaugų ir integracijos plėtra).

VDC „Tiltas“ lankytojų užimtumu, priežiūra ir maitinimu rūpinasi rūpestingos, kūrybingos ir atidžios darbuotojos – Zita Sriubienė, kuriai nulat talkina savanorė Rasa Jančienė bei Skudutiškio akademijos direktorė Nijolė Butkevičienė.

Mūsų veikla

Vaikų dienos centre vaikai gali linksmai ir naudingai praleisti laiką: kurti, šokti, dainuoti, klausytis muzikos, dalyvauti konkursuose, švęsti kalendorines ir šeimos šventes, lankyti būrelius, ruošti pamokas, piešti, keliauti į išvykas, ekskursijas, įdomiai praleisti laiką vasaros stovykloje, įsijungti į bendruomenės gyvenimą talkomis, dalyvauti šventėse.

Mūsų draugai

  • Tezaurus įmonių grupė
  • Suginčių pagrindinė mokykla
  • Skudutiškio bendruomenės centras

Vaikų dienos centro darbo laikas

Pirmadienis 12.00 – 17.00

Antradienis 12.00 – 17.00

Trečiadienis 12.00 – 17.00

Ketvirtadienis 12.00 – 17.00

Penktadienis 12.00 – 17.00

Vaikų dienos centro adresas

Utenos g. 4, Skudutiškio k., Molėtų r.