Veiklos kryptys

› socioedukacinių projektų įgyvendinimas;

› verslumo ugdymas, skatinimas, konsultavimas;

› socialinio verslo organizavimas;

› sveikatos mokymai;

› vaikų dienos centrų veikla;

› stovyklų šeimoms organizavimas;

› ES struktūrinių fondų remiamų socialinių ir švietimo projektų administravimas ir projektų vykdytojų konsultavimas;

› tarptautinių ryšių su užsienio organizacijomis plėtojimas.