Dokumentai

Vaikų dienos centrų nuostatai
Vidaus tvarkos taisyklės